EAL

In Polish / Po polsku

http://www.angielski.slowka.pl/

https://www.e-angielski.com/gry-jezykowe

https://www.britishcouncil.pl/angielski/online/strony-internetowe

 

Twitter: Polscy rodzice/opiekunowie, na stronie internetowej naszej szkoły dodaliśmy linki do polskich stron, na których dzieci mogą uczyć się jęz. angielskiego.  

(Polish parents/carers, on our website we have added links to Polish websites for learning English.)

Learning English links